1SYSPLEX

Inleiding Sysplex

Omschrijving  
In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden van een parallel sysplex. De geschiedenis en voordelen van een sysplex worden kort aangestipt, waarbij wordt ingegaan op de hardware die benodigd is voor een sysplex. Tevens zullen enkele commando’s en andere operationele zaken aan bod komen.
Onderwerpen  
Introductie Sysplex Uniprocessor Systeem Non-partitionable Multi-processors Partitionable Multi-processors Loosely Coupled Systems Basis Sysplex Parallel Sysplex Hardware componenten Parallel SysplexExploiters parallel SysplexStructures List Lock Cache Signalling Pathin Pathout Couple datasetsCommando’sProcedures voor afstoppen systemen
Voorkennis  
Cursus 1RKC, 1DATAM, 1ZOS, 2ZOS, 3TSO
Cursusduur  
1 dag
Werkwijze  
KLASSIKAAL
Praktijkoefeningen commando’s
Bijzonderheden  
Een schriftelijke test behoort tot de mogelijkheden.