2JCL

Lezen van JCL

Omschrijving  
In deze cursus zullen verschillende JOB streams onder de loep genomen worden en zal de cursist vaardigheid krijgen in het analyseren en doorgronden van de JCL. Het opzoeken van fouten en het aanpassen van JCL om deze fouten op te lossen zal onderdeel vormen van deze cursus.   Tevens zal het documenteren van een job aan bod komen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de cursist na deze cursus JCL kan schrijven. Hiervoor zijn de cursussen 3JCL en 4JCL ontwikkeld.
Onderwerpen  
JOB en zijn omgeving

Indeling JCL Statement

JCL statements
Parameters

JCL en de programma’s

Verschillende utilities

Veel voorkomende foutcodes en oplossingen
Voorkennis  
Cursus 1RKC, 1DATAM, 1ZOS, 1JES2, 3TSO
Cursusduur  
2 dagen
Werkwijze  
Klassikaal met syllabus
Online Systeem
Bijzonderheden
Klant kan eigen Job streams aanleveren ter analyse