2JES2

De werking van JES2

Omschrijving  
In deze cursus wordt de cursist uitgelegd hoe de verwerking van een job door het systeem verloopt, met daarbij de verschillende commando’s om het systeem te controleren. Verder zal er worden ingegaan op begrippen als RJE en NJE en het parmlib-member van JES2. Ook operationele zaken zullen binnen deze cursus aan bod komen.
Onderwerpen  
Starten / stoppen van JES2

JES2 Resources Parmlib

JES2 processing Job submission Input processing Conversion processing Execution processing Ouput processing Hard-copy processing Purge processing

Status van JES2 Resources

External Writer

Spool Offload

RJE

NJE
Voorkennis  
Cursus 1RKC, 1DATAM, 1ZOS, 2ZOS, 1JES2
Cursusduur  
1 dag
Werkwijze  
Klassikaal met syllabus
Online Praktijk oefeningen
Bijzonderheden  
Een schriftelijke test behoort tot de mogelijkheden.