3SQL

Werken met SQL

Omschrijving  
In deze cursus zal de cursist inzicht krijgen in de verschillende SQL statements en hoe deze gebruikt en gecodeerd moeten worden. Na afloop van deze cursus zal de cursist zelfstandig data in tabellen kunnen manipuleren, objecten kunnen aanmaken en informatie over objecten kunnen raadplegen.
Onderwerpen  
Tabellen Tabel, kolom en rij Primary key Foreign key   SQL QueriesSQL syntaxData Manipulation Language (DML) Select INSERT INTO UPDATE DELETE   Data Definition Language (DDL) CREATE ALTER DROP   Data Control Language (DCL) GRANT REVOKE COMMIT ROLLBACK   Gevorderde SQL   Functies  
Voorkennis  
Cursus 1DB2
Cursusduur  
2 dagen
Werkwijze  
Klassikaal met online opgaven
Bijzonderheden
Opgaven worden gemaakt met behulp van MySQL database   Ook mogelijk met DB2 online omgeving bij de klant op lokatie