3TWS

Werken met TWS

Omschrijving  
Tijdens deze cursus wordt er gewerkt met een TWS systeem in een TWS-plex configuratie. Hiermee worden applicaties aangemaakt en onder controle van TWS uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van scheduling environments en specifieke sysplex functionaliteiten. Gebruikers leren ook om te gaan met End to end scheduling.
Onderwerpen  
Application description Er worden een aantal applications gemaakt Bij een application behorende run cycle en operations worden gemaakt.   MCP dialoog Applicaties worden aan het current plan toegevoegd In de error list wordt bekeken waarom een applicatie fout gelopen is Van een applicatie wordt een rerun aangevraagd Work station dialoog

QCP dialoog De status van applications wordt bekeken

Catalog restart Bij het fout lopen van een applicatie zal bijzondere aandacht besteed worden aan een catalog restart. De werking van het programma EQQDELDS wordt besproken en in een applicatie ingebouwd

Event triggered tracking en Dataset triggering

Gebruik van TWS variabelen

Special resources (SRSTAT)

End to end scheduling  
  Voorkennis  
Cursus 1ZOS, 1JES2, 3JCL, 4JCL, 1TWS
Cursusduur  
3 dagen
Werkwijze  
Klassikaal On-line met een TWS systeem werken.
Bijzonderheden  
Cursus wordt verzorgd op locatie klant